Kim, M. and Lee, J. H. (2011) “Study on nonlinear pavement responses of low volume roadways subject to multiple wheel loads / Netiesinės kelio dangos priklausomybės nuo mažo intensyvumo kelių, veikiamų daugkartinėmis ratų apkrovomis, tyrimas”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), pp. 45-54. doi: 10.3846/13923730.2011.554012.