Gabrielaitienė, I., Bøhm, B. and Sundén, B. (2011) “Dynamic temperature simulation in district heating systems in Denmark regarding pronounced transient behaviour / Danijos šilumos tiekimo sistemų modeliavimas, įvertinant nestacionarų temperatūros pasiskirstymą tinkle”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), pp. 79-87. doi: 10.3846/13923730.2011.553936.