Vaidogas, E. R. and Šakėnaitė, J. (2011) “A brief look at data on the reliability of sprinklers used in conventional buildings / Trumpa duomenų apie įprastiniuose pastatuose įrengtų sprinklerių patikimumą apžvalga”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), pp. 115-125. doi: 10.3846/13923730.2011.559908.