Baalousha, Y. and Çelik, T. (2011) “An integrated web-based data warehouse and artificial neural networks system for unit price analysis with inflation adjustment / Integruota internetinė duomenų saugyklos ir dirbtinių neuroninių tinklų sistema, skirta vieneto kainai analizuoti atsižvelgiant į infliaciją”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), pp. 157-167. doi: 10.3846/13923730.2011.576806.