Han, S., Hong, T., Kim, G. and Lee, S. (2011) “Technical comparisons of simulation-based productivity prediction methodologies by means of estimation tools focusing on conventional earthmovings / Imitacinių produktyvumo prognozavimo metodikųtechninis palyginimas, pasitelkus vertinimo priemones, akcentuojantųprastus žemės darbus”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), pp. 265-277. doi: 10.3846/13923730.2011.574381.