Safiuddin, M., West, J. S. and Soudki, K. A. (2011) “Air content of self-consolidating concrete and its mortar phase including rice husk ash / Oro kiekis savitankiame betone ir jo skiedinio dalyje su ryžių lukštų pelenais”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), pp. 319-329. doi: 10.3846/13923730.2011.589225.