Hajsadeghi, M., Alaee, F. J. and Shahmohammadi, A. (2011) “Investigation on behaviour of square/rectangular reinforced concrete columns retrofitted with FRP jacket / Gelžbetoninių kvadratinio/stačiakampio skerspjūvio formos elementų, sustiprintų polimeriniu pluoštu armuotu apvalkalu, elgsenos tyrimas”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), pp. 400-408. doi: 10.3846/13923730.2011.594155.