Cheng, M.-Y., Hsiang, C.-C., Tsai, H.-C. and Do, H.-L. (2011) “Bidding decision making for construction company using a multi-criteria prospect model / Statybos įmonės apsisprendimas dalyvauti konkurse naudojant daugiakriterinį perspektyvų modelį”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), pp. 424-436. doi: 10.3846/13923730.2011.598337.