Apanavičienė, R. and Daugėlienė, A. (2011) “New classification of construction companies: overhead costs aspect / Naujas statybos įmoni ųklasifikavimas: pridėtinių išlaidų aspektas”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), pp. 457-466. doi: 10.3846/13923730.2011.625629.