Biekša, D., Šiupšinskas, G., Martinaitis, V. and Jaraminienė, E. (2011) “Energy efficiency challenges in multi-apartment building renovation in Lithuania / Iššūkiai energijos vartojimo efektyvumui vykdant daugiabučių namų modernizaciją Lietuvoje”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), pp. 467-475. doi: 10.3846/13923730.2011.622408.