Lin, M.-C., Tserng, H. P., Ho, S.-P. and Young, D.-L. (2011) “Developing a construction-duration model based on a historical dataset for building project / Statybų projekto realizavimo trukmės modelio, pagrįsto istoriniais duomenimis, kūrimas”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), pp. 529-539. doi: 10.3846/13923730.2011.625641.