Karkauskas, R. and Popov, M. (2011) “The analysis of geometrically nonlinear elastic-plastic space frames / Tampriai plastinių geometriškai netiesinių erdvinių rėmų analizė”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), pp. 558-568. doi: 10.3846/13923730.2011.602983.