Barkauskas, V. (2001) “The content of the active layer external surface resistance to weathering/Aktyviojo išorinio paviršiaus patvarumo aplinkos poveikiams turinys (kiekis)”, Journal of Civil Engineering and Management, 7(1), pp. 56-59. doi: 10.3846/13921525.2001.10531699.