Kičaitė, A. and Mačiulaitis, R. (2001) “New equations for predicting the frost resistance of ceramic products by deformational parameters/Naujos keraminių gaminių atsparumo šalčiui prognozavimo lygtys naudojant deformacinius rodiklius”, Journal of Civil Engineering and Management, 7(2), pp. 131-137. doi: 10.3846/13921525.2001.10531714.