Žurauskienė, R., Mačiulaitis, R. and Petrikaitis, F. (2001) “Usability of lithuanian fusible clay for sintered ceramics/Lietuvos teritorijoje esančių lengvai lydžių molių tinkamumas statybinei sukepusiajai keramikai”, Journal of Civil Engineering and Management, 7(3), pp. 191-196. doi: 10.3846/13921525.2001.10531723.