Parasonis, J. (2001) “Possibilities of operational use of reliability theory methods/Patikimumo teorijos metodų praktinio taikymo galimybės”, Journal of Civil Engineering and Management, 7(5), pp. 339-344. doi: 10.3846/13921525.2001.10531751.