Bačinskas, D., Kaklauskas, G. and Vainiūnas, P. (2001) “Layered approach for long-term deflections analysis of reinforced concrete beams/Sluoksnių modelis gelžbetoninių sijų ilgalaikių įlinkių analizei”, Journal of Civil Engineering and Management, 7(5), pp. 380-385. doi: 10.3846/13921525.2001.10531758.