Marčiukaitis, G., Valivonis, J. and Vaškevičius, A. (2001) “Analysis of behaviour of composite elements with profiled steel sheet/Lenkiamųjų kompozitinių elementų, armuotų profiliuotais metalo lakštais, darbo analizė”, Journal of Civil Engineering and Management, 7(6), pp. 425-432. doi: 10.3846/13921525.2001.10531768.