Kaklauskas, G. and Bačinskas, D. (2000) “Deflection predictions for lightly reinforced concrete beams using different constitutive relationships and methods/Mažai armuotų gelžbetoninų sijų įlinkių vertinimas pagal įvairius medžiagų modelius ir metodus”, Journal of Civil Engineering and Management, 6(1), pp. 3-10. doi: 10.3846/13921525.2000.10531557.