Samofalov, M. and Kačianauskas, R. (2000) “Investigation of thin-walled column with variable i-section stability using finite element method/Plonasienės kintamojo dvitėjo skerspjūvio kolonos stabilumo tyrimas baigtinių elementų metodu”, Journal of Civil Engineering and Management, 6(2), pp. 69-75. doi: 10.3846/13921525.2000.10531568.