Kvederytė, A. (2000) “Multiple criteria multivariant design of a building life cycle/Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinis alternatyvusis projektavimas”, Journal of Civil Engineering and Management, 6(2), pp. 128-142. doi: 10.3846/13921525.2000.10531576.