Kvederytė, N., Zavadskas, E. K. and Kaklauskas, A. (2000) “Multiple criteria analysis of a dwelling life cycle/Vienbučių gyvenamųjų namų gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė”, Journal of Civil Engineering and Management, 6(3), pp. 179-192. doi: 10.3846/13921525.2000.10531585.