Biegus, A. (2000) “Experimental and numerical analysis of thin-walled bars in compression and bending/Gniuždomų ir lenkiamų plonasienių strypų eksperimentinė ir skaitmeninė analizė”, Journal of Civil Engineering and Management, 6(4), pp. 247-254. doi: 10.3846/13921525.2000.10531596.