Paukštys, V. (2000) “Rain with wind influence on moisture content in buildings protective-decorative outer walls/Lietaus su vėju poveikis pastatų išorinių sienų apsauginės-apdailinės sienutės drėgminiam būviui”, Journal of Civil Engineering and Management, 6(4), pp. 268-271. doi: 10.3846/13921525.2000.10531599.