Karbauskaitė, J. and Stankevičius, V. (2000) “Heat demand for heating apartment buildings/Gyvenamųjų namų faktinio šiluminės energijos poreikio sulyginimas su projektine šildymo sistemų galia”, Journal of Civil Engineering and Management, 6(5), pp. 366-370. doi: 10.3846/13921525.2000.10531615.