Malienė, V. (2000) “Valuation of commercial premises by the method of multiple criteria analysis/Komercinių patalpų vertinimas daugiakriterinės analizės vertės nustatymo metodu”, Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), pp. 457-463. doi: 10.3846/13921525.2000.10531631.