Balevičius, R. and Dulinskas, E. (1999) “Evaluation of concrete linear creep in determination of stress state and steel prestress losses in concrete members/Betono tiesinio valkšnumo įvertinimas, nustatant gelžbetoninių elementų įtempimų būvį ir armatūros išankstinio įtempimo nuostolius”, Journal of Civil Engineering and Management, 5(6), pp. 364-373. doi: 10.3846/13921525.1999.10531491.