Puodžiukas, V. and Kamaitis, Z. (1999) “Asphalt concrete pavement strengthening and modelling of its effect on road evenness/Asfaltbetonio dangų stiprinimas ir jo įtakos kelio lygumui modeliavimas”, Journal of Civil Engineering and Management, 5(6), pp. 386-393. doi: 10.3846/13921525.1999.10531493.