Kaklauskas, G. (1998) “Average stress-strain relations for concrete from experimental moment-strain diagrams of beams and slabs/Betono vidutinių įtempių-deformacijų diagramų nustatymas iš eksperimentinių sijų bei plokščių momentų-deformacijų kreivių”, Journal of Civil Engineering and Management, 4(2), pp. 92-100. doi: 10.3846/13921525.1998.10531387.