Krenevičius, A. and Leonavičius, M. (1998) “Prestress and strength of the threaded joints M16 under low cyclic bending/Srieginių jungčių M16 įveržimas ir atsparumas mažacikliam lenkimui”, Journal of Civil Engineering and Management, 4(2), pp. 117-123. doi: 10.3846/13921525.1998.10531390.