Parfentjeva, N., Samarin, O. and Paulauskaitė, S. (1998) “Optimization of the power and control parameters of hvac systems in condition of the unsteady duties/Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų galios ir valdymo parametrų optimizavimas nestacionaraus režimo sąlygomis”, Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), pp. 202-205. doi: 10.3846/13921525.1998.10531405.