Čekanavičius, A. (1998) “Moisture changing tendencies in walls additionally insulated from the inside/Drėgnumo kitimo tendencijos atttvarose, papildomai apšiltintose iš vidinės pusės”, Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), pp. 214-218. doi: 10.3846/13921525.1998.10531407.