Melnikas, B., Jakubavičius, A. and Strazdas, R. (1998) “The development of innovation activities in building construction by saving heating resources/Inovacinės veiklos statyboje plėtojimas taupant šilumos išteklius”, Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), pp. 235-242. doi: 10.3846/13921525.1998.10531410.