Kaklauskas, G. and Šimkus, R. (1998) “Analysis of parameters affecting tension stiffening in reinforced concrete beams/Faktorių, veikiančių supleišėjusio tempiamo betono darbą gelžbetoninėse suose, analizė”, Journal of Civil Engineering and Management, 4(4), pp. 260-265. doi: 10.3846/13921525.1998.10531415.