Vaidogas, E. R. (1997) “A simulation approach to reliability assessment of plastic frames/Vienas plastinių rėmų patikimumo verti nimo stochastiniu modeliavimu būdas”, Journal of Civil Engineering and Management, 3(12), pp. 28-37. doi: 10.3846/13921525.1997.10531364.