Bukotas, G. and Kačianauskas, R. (1997) “Analysis of axisymmetric bore-type foundation in respect of plastic deformation/Ašiai simetrinio gręžininio pamato analizė įvertinant plastines deformacijas”, Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), pp. 24-31. doi: 10.3846/13921525.1997.10531680.