Čiegis, R., Meilūnas, M. and Štikonas, A. (1997) “Numerical methods for a viscous incompressible heavy liquid motion equations/Sunkiojo nespūdžiojo skysčio tekėjimo lygčių skaitiniai sprendimo metodai”, Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), pp. 32-36. doi: 10.3846/13921525.1997.10531681.