Eidukynas, R. and Barauskas, V. (1997) “Analysis of contact problems in elastic—plastic metal seals/Tampriųjų metalinių sandariklių kontaktinės sąveikos tyrimas”, Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), pp. 37-42. doi: 10.3846/13921525.1997.10531682.