Deltuva, J. and Rudžionis, Žymantas (1997) “The estimation methods of microfillers influence on cement stone properties/Mikroužpildų įtakos cementinio akmens savybėms analitinio įvertinimo principai”, Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), pp. 69-75. doi: 10.3846/13921525.1997.10531686.