Cypinas, I. (1996) “Geometrically non-linear analysis of reinforced concrete frame structures with the account of creep and cracking in the tension zone/Geometriškai netiesinis gelžbetoninių rėmų skaičiavimas, atsižvelgiant į valkšnumą ir plyšius tempiamojoje zonoje”, Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), pp. 11-20. doi: 10.3846/13921525.1996.10590167.