Kudzys, A. (1996) “Evaluation of wall-slab connection behaviour under extreme lateral actions/Ekstremaliomis horizontaliomis apkrovomis deformuojamų sienų ir perdangų sandūros laikysenos įvertinimas”, Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), pp. 35-44. doi: 10.3846/13921525.1996.10590170.