Koczyk, H. (1996) “Analysis of heating maintenance parameters using the matrix method/Šildymo parametrų analizė, naudojanti matricų metodą”, Journal of Civil Engineering and Management, 2(6), pp. 68-72. doi: 10.3846/13921525.1996.10531646.