Stauskis, V. (1996) “Sound absorption calculation impedance method for resonator ceiling/Impedansinis rezonansinių kabamųjų lubų garso absorbcijos skaičiaytmo metodas”, Journal of Civil Engineering and Management, 2(5), pp. 92-100. doi: 10.3846/13921525.1996.10531552.