Baušys, R. (1995) “Accuracy estimates in free vibration analysis/Paklaidų nustatymas laisvųjų svyravimų uždaviniuose”, Journal of Civil Engineering and Management, 1(4), pp. 5-19. doi: 10.3846/13921525.1995.10531529.