[1]
Z. Kala, “Geometrically non-linear finite element reliability analysis of steel plane frames with initial imperfections / Plieninių rėmų su defektais geometriškai netiesinė baigtinių elementų patikimumo analizė”, JCEM, vol. 18, no. 1, pp. 81-90, Feb. 2012.