[1]
M. Reis and Y. Pala, “Vibration of a cracked cantilever beam under moving mass load / Įtrūkusios gembinės sijos virpesiai veikiant judančia masės apkrova”, JCEM, vol. 18, no. 1, pp. 106-113, Feb. 2012.