[1]
G. I. Idoro, “Comparing the planning and performance of direct labour and design-bid-build construction projects in Nigeria / Planavimo ir veiklos efektyvumo palyginimas, Nigerijos statybų projektuose naudojant tiesioginį darbą ir taikant tradicinį pirkimų metodą”, JCEM, vol. 18, no. 2, pp. 184-196, Apr. 2012.