[1]
G. Arslan, “Diagonal tension failure of rc beams without stirrups / Skersine armatūra nearmuotų gelžbetoninių sijų tempiamasis suirimas įstrižajame pjūvyje”, JCEM, vol. 18, no. 2, pp. 217-226, Apr. 2012.