[1]
J. Noorzaei, P. M. Pour, M. S. Jaafar, Y. C. Fong, and W. A.-M. Thanoon, “Numerical simulation of railway track supporting system using finite-infinite and thin layer elements under impulsive loads / Geležinkelio bėgių sistemos skaitmeninis modeliavimas naudojant baigtinius begalinius ir plonasienius elementus, veikiamus dinaminėmis apkrovomis”, JCEM, vol. 18, no. 2, pp. 245-252, Apr. 2012.