[1]
Z. Turskis, M. Gajzler, and A. Dziadosz, “Reliability, risk management, and contingency of construction processes and projects / Statybos procesų ir projektų patikimumas, rizikos ir atsitiktinumų valdymas”, JCEM, vol. 18, no. 2, pp. 290-298, Apr. 2012.